0 532 385 38 34

 x 

Blog

Engelliguvenligi.com Blog sayfamızda, Engelli güvenliği ile ilgili Genel Bilgilere, ve Yine Engelli Güvenliği ile ilgili yapılan Genel çalışmalara, Verdiğimiz hizmetlere, Engelliler için özel tasarlanmış, Hissedilebilir yüzeyler, KABARTMA TABELABRAİLLE KABARTMA HARİTA lar sattığımız ürünler hakkında Genel Bilgilere Ulaşabilirsiniz.

Anayasamızda Özürlülerin Korunması

Anayasamızda Özürlülerin Korunması

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın 48. maddesinde "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır."; 50. maddesinde "Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar."; 61. maddesinde ise "Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır." Denilerek, özürlülerin Anayasal güvence altına alınmıştır.

Devamını oku: Anayasamızda Özürlülerin Korunması

Özürlülerin haklarının koruyan uluslararası düzenlemeler

Özürlülerin haklarının koruyan uluslararası düzenlemeler

Engellilerin çalışma hayatında korunmasının uluslarası dayanaklarından en önemlisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU?NUN 9 ARALIK 1975?DEKİ TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN 3447 SAYILI SAKAT KİŞİLERİN HAKLARI BEYANNAMESİ?dir. Özürlülerin hakları konusunda bilgi sahip olmaları amacaıyla Beyannamenin önemli maddelerine aşağıda yer verilmiştir.


1- "Sakat Kişi" normal bir ferdi, kişisel veya sosyal yaşayışında kendi kendine yapması gereken işleri bedensel veya zihinsel kabiliyetlerinde, kalıtımsal veya sonradan meydana gelen herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişidir.

Devamını oku: Özürlülerin haklarının koruyan uluslararası düzenlemeler

Çalışma Hayatında Engellilere Yönelik Yasal Düzenlemeler

Günümüzde tüm teknolojik gelişmelere karşın hala iş kazaları nedeniyle milyonlarca işçi uzuv kaybı yada meslek hastalığı nedeniyle yaşamını engelli olarak sürdürmektedir. Engellilerin gereksinimlerini bir kez daha düşünmek yaşamak koşullarnı iyileştirmek bu yöndeki çabalarımızı arttırmak için 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki hafta ENGELLİLER HAFTASI olarak kabul edilmiştir.

Bu yazımızda, engelliler için çalışma hayatında tanınan yasal haklara yer vereceğiz. İş Kanununda ?özürlü? ifadesi kullanılması nedeniyle yazımızın bundan sonraki bölümlerinde ?özürlü? ifadesi kullanılacaktır.

KABARTMA TABELA

İnsanların hayatlarının kolaylaştırılması için belli zaman aralıklarında birçok ürün tasarlanmıştır. Ülkedeki teknolojilerin kullanılması ile özellikle engelli insanlar için fazlaca ürünün üretilmesi, görme engellilerin hayatlarının bağımsız bir şekilde yaşamalarına olanak sağlamıştır. Her tür engelde insanların yardıma muhtaç olup, öz güvenlerinin sarsılması olumsuz durumlara yol açtığı için onların hayatlarına yenilikler getirilmiştir. Tayneks firması da bu yeniliklere ayak uyduran özellikle görme engelli insanlar için birçok ürün kapasitesine sahip bir firmadır. Özellikle siteden rahatlıkla ürünlerin incelenmesi ve bilgi alınması sağlanmaktadır. Görme engellilerin en çok dokunma duyularını kullanarak eşya ya da malzemeleri hissetmeye çalışırlar. Kabartma tabela imalatı ise paslanmaz krom, alüminyum, pleksi ve dekotadan yapılan, kutu harflerden oluşturulan iç ve dıştan neon ya da daha az enerji harcayan ve uzun bir süre kullanım sağlanması için üretilmektedir. Kabartmalı tabela yaptırmak isteyenlerin özellikle görme engeli olanların ihtiyaçlarına karşı uygun bir şekilde üretilmesine özen gösterilmelidir.

Devamını oku: KABARTMA TABELA

Adres

MED ENGELLİ GÜVENLİGİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
Adres: Altınay cad.Nilüfer sok.N:2/2 Kağıthane İstanbul
Telefon : 0532 385 38 34 E mail: info@engelliguvenligi.com